Nokia 5.2 là có 3 camera giá r?, màn hình ??c l?

04/11/2019 | 09:46
Nokia 5.2 là có 3 camera giá r?, màn hình ??c l?

 

Sau chi?c Nokia 6.2 và 7.2 thì Nokia 5.2 ?ang nh?n ???c nhi?u s? ch? ??i vì các thông tin cho th?y ?ây có th? là m?u Nokia r? nh?t ???c trang b? h? th?ng camera 3 ?ng kính.

>>> Các b?n có th? xem thêm giá iPhone 11 Pro Max Lock t?i Maxmobile

C? th? thi?t b? có tên mã Nokia TA-1214 m?i ?ây ??t ch?ng nh?n t?i FCC. Tài li?u c?a FCC mô t? Nokia TA-1214 có kích th??c 157.69 mm x 75.41 mm, màn hình kho?ng 6.1 inch d?ng ??c l?. Máy có dung l??ng 3.920 mAh và không th? tháo r?i. V? các chi ti?t khác, Nokia 5.2 ???c trang b? chip x? lý Snapdragon 632 ho?c Mediatek Helio P70. Vi?c s? d?ng con chip c?a Mediatek s? giúp s?n ph?m có m?c giá r? ?n t??ng, ch? kho?ngt 150-180 USD, t?c t? 3.5 tri?u ??ng.

Máy có dung l??ng RaM 4GB, b? nh? trong 32GB. V? h? th?ng camera, Nokia 5.2 s? có 3 camera nh? Nokia 6.2 nh?ng thông s? k? thu?t th?p h?n m?t chút nh? ?? phân gi?i camera chính là 13MP, k? h?p camera góc r?ng 8Mp và camera ?o chi?u sâu 2MP. Hi?n ch?a rõ th?i ?i?m Nokia 5.2 ???c ra m?t chính th?c. Hãy cùng Maxmobile theoi dõi b?n tin công ngh? m?i nh?t nhé!

 

Đánh giá:
Query Error SELECT id,name,is_accessories,alias,image,category_alias,price,price_old,date_end,date_start,quantity,hits,sale_count,discount,price_hn,price_hcm ,price_dn, price_ct, price_hd, price_hp, promotion_price ,promotion_published,price_tn FROM fs_products WHERE published = 1 and category_published = 1 ORDER BY ordering DESC,created_time DESC LIMIT 6
Array ( [0] => 42S02 [1] => 1146 [2] => Table 'maxmobi_maxc.fs_products' doesn't exist )