Huawei v?n “ngoan c?” bán Mate 30 ? Châu Âu

08/10/2019 | 11:27
Huawei v?n “ngoan c?” bán Mate 30 ? Châu Âu

 

Huawei ?ang b?t ??u bán b? ?ôi Mate 30 và Mate 30 Pro t?i các th? tr??ng bên ngoài Trung Qu?c, m?i ?ây nh?t là t?i Malaysia. Và l?n ??u tiên, Huawei b?t ng? bán Mate 30 và Mate 30 Pro t?i m?t n??c Châu Âu, ?ó chính là Romania. ?ây có th? là b??c ??m và c?ng là th? nghi?m ?? Huawei m? r?ng ra th? tr??ng Châu Âu, khi mà Mate 30 và Mate 30 Pro ??u không ???c cài các ?ng d?ng và d?ch v? c?a Google.

>>> Xem thêm Xiaomi Redmi K20 Pro giá r?

C?ng chính vì lý do ?ó, mà Huawei ?ã không công b? k? ho?ch m? bán Mate 30 và Mate 30 Pro t?i th? tr??ng Châu Âu. T?i Romania, Mate 30 ???c bán v?i giá t? 3.600 Lei (kho?ng 833 USD), Mate 30 Pro ???c bán v?i giá t? 5.000 Lei (kho?ng 1.156 USD). Tuy nhiên không có phiên b?n 5G ???c bán t?i th? tr??ng này. ?i?u mà Huawei lo ng?i v?n là vi?c ng??i dùng Châu Âu khó ch?p nh?n m?t chi?c smartphone không có d?ch v? Google, không có nh?ng ?ng d?ng quen thu?c nh? Gmail hay Google Maps.

Do ?ó ?ây s? là m?t thách th?c l?n v?i gã kh?ng l? Trung Qu?c. Cùng Maxmobile theo dõi c?p nh?t tin công ngh? m?i nh?t hàng ngày nhé!

 

Đánh giá: