Bảng giá thay mặt kính Samsung tất cả các dòng sản phẩm

26/12/2017 | 05:09
Bảng giá thay mặt kính Samsung tất cả các dòng sản phẩm
Bảng giá chi tiết thay mặt kính Samsung tất cả các dòng sản phẩm
MÃ MÁY BH 6 tháng BH 12 tháng
Giá thay mặt kính Samsung S1 150.000 VNĐ 250.000 VNĐ
Giá thay mặt kính Samsung S2 150.000 VNĐ 250.000 VNĐ
Giá thay mặt kính Samsung S2 HD 150.000 VNĐ 250.000 VNĐ
Giá thay mặt kính Samsung S3 Mini 190.000 VNĐ 250.000 VNĐ
Giá thay mặt kính Samsung S3 190.000 VNĐ 250.000 VNĐ
Giá thay mặt kính Samsung S4 190.000 VNĐ 250.000 VNĐ
Giá thay mặt kính Samsung S4 Mini i9190 190.000 VNĐ 250.000 VNĐ
Giá thay mặt kính Samsung S4 Active/ i9295 690.000 VNĐ 990.000 VNĐ
Giá thay mặt kính Samsung S4 ZOOM 350.000 VNĐ 450.000 VNĐ
Giá thay mặt kính Samsung S5 190.000 VNĐ 290.000 VNĐ
Giá thay mặt kính Samsung S5 G800 MINI 350.000 VNĐ 450.000 VNĐ
Giá thay mặt kính Samsung S5 ZOOM 850.000 VNĐ 1050.000 VNĐ
Giá thay mặt kính Samsung S6 390.000 VNĐ 550.000 VNĐ
Giá thay mặt kính Samsung S6 active G890 790.000 VNĐ 990.000 VNĐ
Giá thay mặt kính Samsung S6 Edge 790.000 VNĐ 1100.000 VNĐ
Giá thay mặt kính Samsung S6 Edge PLUS 1090.000 VNĐ 1400.000 VNĐ
Giá thay mặt kính Samsung S7 490.000 VNĐ 700.000 VNĐ
Giá thay mặt kính Samsung S7 Edge 950.000 VNĐ 1350.000 VNĐ
Giá thay mặt kính Samsung S8 1200.000 VNĐ 1800.000 VNĐ
Giá thay mặt kính Samsung S8+ 1500.000 VNĐ 2100.000 VNĐ
Giá thay mặt kính Samsung Note 1 190.000 VNĐ 290.000 VNĐ
Giá thay mặt kính Samsung Note 2 190.000 VNĐ 290.000 VNĐ
Giá thay mặt kính Samsung Note 3 250.000 VNĐ 350.000 VNĐ
Giá thay mặt kính Samsung Note 3 NEO 250.000 VNĐ 350.000 VNĐ
Giá thay mặt kính Samsung Note 4 350.000 VNĐ 550.000 VNĐ
Giá thay mặt kính Samsung Note 5 490.000 VNĐ 890.000 VNĐ
Giá thay mặt kính Samsung Note EDGE 990.000 VNĐ 1490.000 VNĐ
Giá thay mặt kính Samsung Galaxy Note 8 2300.000 VNĐ 2500.000 VNĐ
Giá thay mặt kính Samsung A3 190.000 VNĐ 350.000 VNĐ
Giá thay mặt kính Samsung A3 2016 350.000 VNĐ 550.000 VNĐ
Giá thay mặt kính Samsung A3 2017 350.000 VNĐ 550.000 VNĐ
Giá thay mặt kính Samsung A5 190.000 VNĐ 350.000 VNĐ
Giá thay mặt kính Samsung A5 2016 390.000 VNĐ 590.000 VNĐ
Giá thay mặt kính Samsung A5 2017 590.000 VNĐ 790.000 VNĐ
Giá thay mặt kính Samsung A7 250.000 VNĐ 450.000 VNĐ
Giá thay mặt kính Samsung A7 2016 390.000 VNĐ 590.000 VNĐ
Giá thay mặt kính Samsung A7 2017 590.000 VNĐ 790.000 VNĐ
Giá thay mặt kính Samsung A8 2015 350.000 VNĐ 550.000 VNĐ
Giá thay mặt kính Samsung A8 2017 LIÊN HỆ LIÊN HỆ
Giá thay mặt kính Samsung A9 550.000 VNĐ 750.000 VNĐ
Giá thay mặt kính Samsung A9 Pro 550.000 VNĐ 750.000 VNĐ
Giá thay mặt kính Samsung C9 Pro 550.000 VNĐ 750.000 VNĐ
Giá thay mặt kính Samsung E3 190.000 VNĐ 350.000 VNĐ
Giá thay mặt kính Samsung E5 190.000 VNĐ 350.000 VNĐ
Giá thay mặt kính Samsung E7 190.000 VNĐ 350.000 VNĐ
Giá thay mặt kính Samsung E7 2016 350.000 VNĐ 550.000 VNĐ
Giá thay mặt kính Samsung E7 2017 LIÊN HỆ LIÊN HỆ
Giá thay mặt kính Samsung S360h 390.000 VNĐ 590.000 VNĐ
Giá thay mặt kính Samsung S3650 380.000 VNĐ 590.000 VNĐ
Giá thay mặt kính Samsung S5360 320.000 VNĐ 520.000 VNĐ
Giá thay mặt kính Samsung S5660 LIÊN HỆ LIÊN HỆ
Giá thay mặt kính Samsung S5753 450.000 VNĐ 650.000 VNĐ
Giá thay mặt kính Samsung S5762 360.000 VNĐ 560.000 VNĐ
Giá thay mặt kính Samsung S8530 WAVE II 550.000 VNĐ 750.000 VNĐ
Giá thay mặt kính Samsung S5830 330.000 VNĐ 530.000 VNĐ
Giá thay mặt kính Samsung S5830i 330.000 VNĐ 530.000 VNĐ
Giá thay mặt kính Samsung S6102 200.000 VNĐ 350.000 VNĐ
Giá thay mặt kính Samsung S6500 450.000 VNĐ 650.000 VNĐ
Giá thay mặt kính Samsung S6802 390.000 VNĐ 590.000 VNĐ
Giá thay mặt kính Samsung S6810 350.000 VNĐ 550.000 VNĐ
Giá thay mặt kính Samsung S7270 Ace 3 390.000 VNĐ 590.000 VNĐ
Giá thay mặt kính Samsung S7390 390.000 VNĐ 590.000 VNĐ
Giá thay mặt kính Samsung S7392 350.000 VNĐ 550.000 VNĐ
Giá thay mặt kính Samsung S7500 390.000 VNĐ 590.000 VNĐ
Giá thay mặt kính Samsung S7560/ Trend 390.000 VNĐ 590.000 VNĐ
Giá thay mặt kính Samsung S7562 350.000 VNĐ 550.000 VNĐ
Giá thay mặt kính Samsung S7580/ Trend Plus 350.000 VNĐ 550.000 VNĐ
Giá thay mặt kính Samsung P531 Tap 4 10.1 480.000 VNĐ 780.000 VNĐ
Giá thay mặt kính Samsung Tab A 9.7 (SM-P555) 950.000 VNĐ 1150.000 VNĐ
Giá thay mặt kính Samsung P600/ P601/P605 Note 10.1 2014 650.000 VNĐ 750.000 VNĐ
Giá thay mặt kính Samsung P900, P901 1990.000 VNĐ 2490.000 VNĐ
Giá thay mặt kính Samsung P1000/ i987/ T849/ Tab 7.0 450.000 VNĐ 550.000 VNĐ
Giá thay mặt kính Samsung P3100/ Tab 2 7.0 480.000 VNĐ 680.000 VNĐ
Giá thay mặt kính Samsung P5100/ Tab 2 10.1 490.000 VNĐ 690.000 VNĐ
Giá thay mặt kính Samsung P5200/ Tab 3 10.1 490.000 VNĐ 690.000 VNĐ
Giá thay mặt kính Samsung P6200/ P6800/ Tab Plus 7.0 450.000 VNĐ 650.000 VNĐ
Giá thay mặt kính Samsung P7300 450.000 VNĐ 650.000 VNĐ
Giá thay mặt kính Samsung P7500/ Tab 10.1 590.000 VNĐ 790.000 VNĐ
Giá thay mặt kính Samsung T110/ T111/ Tab 3 Lite 390.000 VNĐ 590.000 VNĐ
Giá thay mặt kính Samsung T116 390.000 VNĐ 590.000 VNĐ
Giá thay mặt kính Samsung T210/ T211/ Tab 3 7.0 450.000 VNĐ 650.000 VNĐ
Giá thay mặt kính Samsung T230/ T231/ Tab 4 7.0 550.000 VNĐ 750.000 VNĐ
Giá thay mặt kính Samsung T285 550.000 VNĐ 750.000 VNĐ
Giá thay mặt kính Samsung T310/ T311/ Tab 3 8.0 450.000 VNĐ 650.000 VNĐ
Giá thay mặt kính Samsung T320/ T321/ Tab Pro 8.4 490.000 VNĐ 690.000 VNĐ
Giá thay mặt kính Samsung T325 Tab Pro 8.4 490.000 VNĐ 590.000 VNĐ
Giá thay mặt kính Samsung T330/ T331/ Tab 4 8.0 450.000 VNĐ 650.000 VNĐ
Giá thay mặt kính Samsung Tab A 8.0 T355 1390.000 VNĐ 1890.000 VNĐ
Giá thay mặt kính Samsung T528w 490.000 VNĐ 690.000 VNĐ
Giá thay mặt kính Samsung T530/ T531/ Tab 4 10.1 490.000 VNĐ 690.000 VNĐ
Giá thay mặt kính Samsung Tab A 9.7 T555 P555 990.000 VNĐ 1390.000 VNĐ
Giá thay mặt kính Samsung Galaxy Tab E 9.6 T561 750.000 VNĐ 1050.000 VNĐ
Giá thay mặt kính Samsung Galaxy Tab A 10.1 (SM-T585) 650.000 VNĐ 850.000 VNĐ
Giá thay mặt kính Samsung T705/ Tab S 8.4 620.000 VNĐ 920.000 VNĐ
Giá thay mặt kính Samsung T710/T715 Tab S2 8.0 690.000 VNĐ 990.000 VNĐ
Giá thay mặt kính Samsung T805 1800.000 VNĐ 2200.000 VNĐ
Giá thay mặt kính Samsung T810/T815 Tab S2 9.7 2500.000 VNĐ 2900.000 VNĐ
Giá thay mặt kính Samsung T959 2500.000 VNĐ 2900.000 VNĐ
Giá thay mặt kính Samsung N5100/ Note 8.0 490.000 VNĐ 690.000 VNĐ
Giá thay mặt kính Samsung N5110/ Note 8.0 490.000 VNĐ 690.000 VNĐ
Giá thay mặt kính Samsung N8000/ Note 10.1 490.000 VNĐ 690.000 VNĐ
Giá thay mặt kính Samsung i5700 LIÊN HỆ LIÊN HỆ
Giá thay mặt kính Samsung i8000 350.000 VNĐ 550.000 VNĐ
Giá thay mặt kính Samsung i8150 330.000 VNĐ 490.000 VNĐ
Giá thay mặt kính Samsung i8160 Ace 2 350.000 VNĐ 490.000 VNĐ
Giá thay mặt kính Samsung i8190 LIÊN HỆ LIÊN HỆ
Giá thay mặt kính Samsung i8262/ Core Duos 350.000 VNĐ 550.000 VNĐ
Giá thay mặt kính Samsung i8552/ Galaxy Win 350.000 VNĐ 550.000 VNĐ
Giá thay mặt kính Samsung i8530 650.000 VNĐ 850.000 VNĐ
Giá thay mặt kính Samsung i8580 560.000 VNĐ 760.000 VNĐ
Giá thay mặt kính Samsung i9082 Grand 1/ E270 390.000 VNĐ 590.000 VNĐ
Giá thay mặt kính Samsung i9060 Grand Neo 490.000 VNĐ 690.000 VNĐ
Giá thay mặt kính Samsung i9150 460.000 VNĐ 660.000 VNĐ
Giá thay mặt kính Samsung i9152 Mega 5.8 650.000 VNĐ 850.000 VNĐ
Giá thay mặt kính Samsung i9200 Mega 6.3 590.000 VNĐ 790.000 VNĐ
Giá thay mặt kính Samsung G7508 Mega 2 690.000 VNĐ 990.000 VNĐ
Giá thay mặt kính Samsung i9260 LIÊN HỆ LIÊN HỆ
Giá thay mặt kính Samsung i9250 350.000 VNĐ 550.000 VNĐ
Giá thay mặt kính Samsung G313/ Galaxy V/ ACE 4 399.000 VNĐ 590.000 VNĐ
Giá thay mặt kính Samsung G355/ Galaxy Core 2 350.000 VNĐ 550.000 VNĐ
Giá thay mặt kính Samsung G750h 300.000 VNĐ 490.000 VNĐ
Giá thay mặt kính Samsung G360/ Core Prime 490.000 VNĐ 690.000 VNĐ
Giá thay mặt kính Samsung G350/ Galaxy Star 350.000 VNĐ 550.000 VNĐ
Giá thay mặt kính Samsung G530/ Grand Prime 390.000 VNĐ 650.000 VNĐ
Giá thay mặt kính Samsung G531 450.000 VNĐ 650.000 VNĐ
Giá thay mặt kính Samsung G720 Grand Max 460.000 VNĐ 650.000 VNĐ
Giá thay mặt kính Samsung G3502/ Trend 3 390.000 VNĐ 590.000 VNĐ
Giá thay mặt kính Samsung G3812 390.000 VNĐ 590.000 VNĐ
Giá thay mặt kính Samsung G3819 350.000 VNĐ 550.000 VNĐ
Giá thay mặt kính Samsung G7102 Grand 2 450.000 VNĐ 650.000 VNĐ
Giá thay mặt kính Samsung G7508 Mega 2 590.000 VNĐ 790.000 VNĐ
Giá thay mặt kính Samsung C6712 390.000 VNĐ 590.000 VNĐ
Giá thay mặt kính Samsung C3300 390.000 VNĐ 590.000 VNĐ
Giá thay mặt kính Samsung C3312 250.000 VNĐ 450.000 VNĐ
Giá thay mặt kính Samsung Galaxy Alpha G850 550.000 VNĐ 650.000 VNĐ
Giá thay mặt kính Samsung Galaxy J 900.000 VNĐ 990.000 VNĐ
Giá thay mặt kính Samsung Galaxy J1/J100 190.000 VNĐ 350.000 VNĐ
Giá thay mặt kính Samsung Galaxy J1/J105 250.000 VNĐ 450.000 VNĐ
Giá thay mặt kính Samsung Galaxy J1 J110 Ace 250.000 VNĐ 450.000 VNĐ
Giá thay mặt kính Samsung Galaxy J1 J111 190.000 VNĐ 300.000 VNĐ
Giá thay mặt kính Samsung Galaxy J1/J120 190.000 VNĐ 300.000 VNĐ
Giá thay mặt kính Samsung Galaxy J2 250.000 VNĐ 350.000 VNĐ
Giá thay mặt kính Samsung Galaxy J2 J210 (2016) 250.000 VNĐ 350.000 VNĐ
Giá thay mặt kính Samsung Galaxy J2 Prime 250.000 VNĐ 350.000 VNĐ
Giá thay mặt kính Samsung Galaxy J3 250.000 VNĐ 350.000 VNĐ
Giá thay mặt kính Samsung Galaxy J3 2016 250.000 VNĐ 350.000 VNĐ
Giá thay mặt kính Samsung Galaxy J3 J320- j3 2017 250.000 VNĐ 350.000 VNĐ
Giá thay mặt kính Samsung Galaxy J3 Pro J3110 J3119 250.000 VNĐ 350.000 VNĐ
Giá thay mặt kính Samsung Galaxy J5 250.000 VNĐ 450.000 VNĐ
Giá thay mặt kính Samsung Galaxy J5 2016 350.000 VNĐ 450.000 VNĐ
Giá thay mặt kính Samsung Galaxy J5 PRIME 450.000 VNĐ 690.000 VNĐ
Giá thay mặt kính Samsung Galaxy J7 290.000 VNĐ 490.000 VNĐ
Giá thay mặt kính Samsung Galaxy J7 2016 290.000 VNĐ 490.000 VNĐ
Giá thay mặt kính Samsung Galaxy J7 Prime 450.000 VNĐ 590.000 VNĐ
Giá thay mặt kính Samsung Galaxy J7 Pro 350.000 VNĐ 490.000 VNĐ
Giá thay mặt kính Samsung Galaxy On5 440.000 VNĐ 690.000 VNĐ
Giá thay mặt kính Samsung Galaxy On7 440.000 VNĐ 700.000 VNĐ
Giá thay mặt kính Samsung Galaxy C7 550.000 VNĐ 750.000 VNĐ

Đánh giá: